Privacy Policy

PRIVACY Verklaring | Rodeloperaanpak.nl  

Rodeloperaanpak.nl is gevestigd aan de Minister Ringersstraat 22, 7091CT te Dinxperlo. Rodeloperaanpak.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jouw persoonsgegevens worden door Rodeloperaanpak.nl verwerkt wanneer je gebruik maakt van de diensten van Rodeloperaanpak.nl en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt aan Rodeloperaanpak.nl.  

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Rodeloperaanpak.nl ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het contactformulier op de website invult, een email stuurt of belt/appt/sms’t.  

Van wie verwerkt Rodeloperaanpak.nl persoonsgegevens? Rodeloperaanpak.nl verwerkt persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de website www.rodeloperaanpak.nl bezoekt.  

Waar gebruikt Rodeloperaanpak.nl je persoonsgegevens voor? Rodeloperaanpak.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Rodeloperaanpak.nl uit te kunnen voeren om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten om het aanbod van producten, diensten en content af te stemmen op jouw voorkeuren voor het verzenden van een nieuwsbrief of omdat hier een wettelijke verplichting voor is  

Welke persoonsgegevens verwerkt Rodeloperaanpak.nl?  

In verband met bovenstaande doelen verwerkt Rodeloperaanpak.nl de volgende persoonsgegevens:

voor- en achternaam

adresgegevens  

telefoonnummer

e-mailadres

Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan Rodeloperaanpak.nl verstrekt worden. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.  

Verwerkt Rodeloperaanpak.nl bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens? Rodeloperaanpak.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.  

Hoe lang bewaart Rodeloperaanpak.nl persoonsgegevens? Rodeloperaanpak.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na het laatste contact met Rodeloperaanpak.nl en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

Deelt Rodeloperaanpak.nl persoonsgegevens met derden? Rodeloperaanpak.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken Rodeloperaanpak.nl gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rodeloperaanpak.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die bij Rodeloperaanpak.nl bekend zijn in een computerbestand naar jou te sturen  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rodeloperanpak.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Rodeloperaanpak.nl jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Rodeloperaanpak.nl reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Rodeloperaanpak.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe beveiligd Rodeloperaanpak.nl persoonsgegevens? Rodeloperaanpak.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rodeloperaanpak.nl via info@hcconsultancy.nl.  

Links Op de website van Rodeloperaanpak.nl kunnen links naar andere websites staan. Rodeloperaanpak.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.  

Wijzigingen aan deze privacy verklaring Dit is de privacy verklaring van Rodeloperaanpak.nl. Rodeloperaanpak.nl kan deze privacy verklaring zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacy statement zal op de website worden vermeld. De laatste wijziging was op 20 december 2019. De meest recente versie vind je altijd op www.rodeloperaanpak.nl  

Contactgegevens: Rodeloperaanpak.nl Minister Ringersstraat 22 7091CT Dinxperlo +31(0)653177686 info@rodeloperaanpak.nl  

© Copyright 2013 - 2020