Wie is HC Consultancy? 

We ondersteunen gemeenten en regio's effectief met de verbetering van de beleidsvelden 'ruimte/economie/arbeidsmarkt' van binnenstad tot bedrijventerreinen. Dat doen we bijvoorbeeld met de door ons ontwikkelde Rode Loper Aanpak, tijdelijke vervanging, opstellen van beleidsplannen, medewerkers coachen en trainen, etc. Resultaat is meetbare economische dynamiek/werkgelegenheid en top-presterende medewerkers!  

Wie is Henk Smits?  

Vooral een enthousiaste en ervaren -verrassend veelzijdige- adviseur met een sterke focus op het stimuleren van de lokale economie en arbeidsmarkt. Doctoraalopleiding Planologie. Beheerst het hele traject van strategie-ontwikkeling naar uitvoering. Henk heeft een bijzondere combinatie van inhoudelijke (lokale economische) kennis en echte aandacht voor mensen en hun talenten in de uitvoering van zijn opdrachten. Bijzonder kenmerkend aan Henk is dat hij bedrijfsleven én overheid ‘begrijpt’, hij was o.a. directeur/eigenaar van het familiebedrijf. 

Henk ziet kansen en uitdagingen die anderen al snel over het hoofd zien. Analytisch sterk, is hij in staat om met politiek, ambtenaren en ondernemers gedragen (beleids-)plannen te ontwikkelen en die ook te realiseren. Hands-on. Een volhouder en verbinder! Henk geeft al jaren ‘les’ op het werkveld van lokale en regionale economie, waarover hij ook regelmatig publiceert!  

Werkterreinen:  

Rode Loper Aanpak Met een mix van inhoud, processen en organisatie een klantgerichte omgeving creëren waar een ondernemer zich thuis voelt en wil investeren. Volwassen partner worden in zijn besluitvormingsproces.  

Ontwikkeling Richting geven over ambities en haalbaarheid, schetsen van het gewenste perspectief, formuleren van acties, uitvoeren en sturen op resultaat.  

Realisatie Bevorderen projectmatig werken. Beheersen van de hele keten, van aanvraag tot oplevering. Vanaf het eerste contact via promotie & acquisitie tot de borrel bij de opening.  

Vervanging Tijdelijk soepel en kundig inspringen op afdelingen om voortgang niet in gevaar te brengen. Oppakken van dossiers die geen vertraging dulden. Bijdragen aan beleid, uitvoering en verbetering teams.  

Opleiding en coaching Aanpak vanaf de werkvloer voor de gemeentelijk accountmanager en projectleider die vooruit wil en op zoek gaat naar nieuwe werkgelegenheid voor zijn gemeente.  

Directievoering Namens een opdrachtgever leidinggeven aan multidisciplinaire ruimtelijk-economische projecten en deze beheersen op resultaat, tijd, kosten, kwaliteit, risico’s en baten.  

Ons onderscheidend vermogen?  

We brengen onze opdrachtgevers via de Rode Loper Aanpak nieuwe manieren om succesvol te zijn. Er bestaat geen schoolopleiding voor mensen die werken op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Maak gebruik van onze brede en langjarige kennis en ervaring. Bedrijfsleven, gemeenten en hun medewerkers ervaren onze 'zelf ontdekkend leren' aanpak als zeer effectief en duurzaam toepasbaar binnen en buiten hun organisatie.  

Aan de slag? Download de gratis white paper

© Copyright 2013 - 2020.