De Rode Loper Aanpak menukaart 

In overleg met de opdrachtgever kunnen we een menukaart samenstellen. Het helpt de opdrachtgever en direct betrokkenen om inzicht te krijgen in wat stap voor stap mogelijk is en om slagvaardige keuzes te maken. We gebruiken ‘best practice’-modellen en bekijken de opdracht vanuit strategisch, tactisch en organisatorisch gezichtspunt. We noemen alvast een paar ingrediënten, maar er is meer, veel meer:  

DE MEDEWERKER CENTRAAL Vanuit persoonlijke en vakinhoudelijke doelen behandelen we de verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de accountmanager in een dynamische, sterk veranderende, economie. We gaan samen beoordelen welke vaardigheden en prioriteiten we willen bereiken, zoals:

  • Effectievere inbedding van functie en positie in de organisatie 
  • Probleemoplossend vermogen verbeteren
  • Je persoonlijkheid en je talenten als bron van kracht en bevlogenheid
  • Effectiever verbinden van ondernemers met de gemeentelijke organisatie
  • De sleutelrol van informatie en kennis beter begrijpen en toepassen  

DRAAGVLAK Draagvlak opbouwen is vooral een vaardigheid die je kunt leren, maar die veel vraagt van houding en gedrag. Het creëren van intern draagvlak bij bestuur en organisatie (de ‘ketenpartners’) is vaak weinig tastbaar en stelt hoge eisen aan de medewerker die hiermee belast zijn. De persoonlijke effectiviteit en de wijze waarop je in staat bent om mensen voor uw zaak te winnen speelt hierin een belangrijke rol. De accountmanager loopt in zijn werk vaak tegen problemen van ondernemers aan. Voor oplossingen zijn andere mensen en afdelingen binnen je organisatie nodig. Nog belangrijker, de bereidheid om mee te werken aan oplossingen die niet tot het standaard programma horen. Draagvlak groeit overigens veel gemakkelijker, zo blijkt in de praktijk, als je de elementen uit de Rode Loper Aanpak introduceert.  

GESTANDAARDISEERDE DATA VERZAMELING Vragenformulieren en checklists zijn een belangrijk hulpmiddel om de achterliggende klantvraag te ontdekken en te documenteren. Zo’n formulier brengt alle relevante aspecten van het gemeentelijke aandeel voor een bedrijf in beeld. Deze gegevens zijn daarvoor van wezenlijk belang, in het bijzonder bij de afweging van alternatieven. Het formulier is gemakshalve opgedeeld in hoofdstukken: ‘bedrijfsgegevens’, ‘huisvesting’, ‘medewerkers’, ‘milieu’ en ‘onderneming. Het formulier fungeert ook als checklist voor de ondernemer, zijn aannemer of architect en zijn overige adviseurs. Vragenformulieren zijn een essentieel onderdeel van de klantregistratie.  

‘FIT FOR USE’ ADVIEZEN Ondernemers kunnen niets beginnen met promotiefolders. Alleen met zgn. ‘fit for use’ adviezen. Die kunnen direct worden gebruikt binnen de diverse stadia van het complexe besluitvormingsproces. Deze bevatten waardevolle informatie om de ondernemer snel en kundig te faciliteren bij de voorbereidingen van de plannen. Door constante feedback te vragen van de gebruikers kunnen we snel onvolkomenheden opsporen en verbeteringen aanbrengen. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en ingepast in de (losbladige) factsheets en op de website.  

INVOEREN VAN ACCOUNTMANAGEMENT Loketten zijn als gif voor een ondernemer. Werk dus met één contactpersoon per bedrijf. Deze is ook zaak-verantwoordelijk voor het account. En zorgt bij verhindering voor een vervanger. Medewerkers worden, ook qua houding en gedrag, ingevoerd in de methode van accountmanagement. En gebruik een CRM. het Nederlandse bedrijf Archie heeft een uitstekende applicatie voor afdelingen economische zaken ontwikkeld. Een accountmanager kan daardoor diverse taken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld:  

  • Begeleiden van de (potentiële) klant vanaf het eerste contact tot en met de opening
  • Onderhouden van contacten met directies van bedrijven en belangenorganisaties
  • Promoten van de gemeente en in het bijzonder het ondernemersklimaat van de gemeente
  • Acquisitie, intake en onderhandelen met bedrijven die zich willen vestigen of uitbreiden
  • Verzamelen en signaleren van economische ontwikkelingen die van belang zijn voor bestuur, organisatie en bedrijfsleven  
MEER INFORMATIE? DOWNLOAD DE GRATIS WHITEPAPER

© Copyright HC Consultancy 2013 - 2021